Pravidlá používania cookies

Tieto zásady definujú pravidlá ukladania a prístupu k informáciám na zariadeniach používateľa prostredníctvom súborov cookies, ktoré sa používajú na poskytovanie služieb poskytovaných elektronickými prostriedkami požadovanými používateľom, spoločnosťou OPENSPACEJEK LP so sídlom vo Varšave.

 1. Definície:
  1. Správca - Správca znamená OPENSPACEJK LP so sídlom registrovaným vo Varšave (adresa: Dygata street 8/95, 01-748 Varšava, zapísaný v registri podnikateľov Národného súdneho registra vedeného Okresným súdom pre mesto Varšava, 12. obchodná divízia národného súdneho registra) Varšava, XII obchodné oddelenie národného súdneho registra pod číslom KRS 0000674535, NIP: 5223089910, regon: 367093253, ktorá poskytuje služby elektronickými prostriedkami a uchováva a pristupuje k informáciám v Zariadenia používateľa.
  2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
  3. Vlastné súbory cookie - znamenajú súbory cookie umiestnené správcom, ktoré súvisia s poskytovaním elektronických služieb správcom prostredníctvom služby.
  4. Externé súbory cookie - znamenajú súbory cookie umiestnené partnermi správcu prostredníctvom webovej stránky.
  5. Služba - znamená webovú stránku alebo aplikáciu, na ktorej Správca prevádzkuje webovú stránku a pracuje na doménach www.kaktus24.eu.
  6. Zariadenie - znamená elektronické zariadenie, prostredníctvom ktorého Používateľ získava prístup k Službe.
  7. Používateľ - znamená subjekt, ktorému môžu byť v súlade s nariadeniami a právnymi predpismi poskytované služby elektronickými prostriedkami alebo s ktorým je možné uzavrieť dohodu o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami.
 2. Typy použitých súborov cookie
  1. Súbory cookie, ktoré používa Správca, sú pre Používateľské zariadenie bezpečné. Najmä týmto spôsobom nie je možné dostať do používateľských zariadení vírusy alebo iný nežiaduci softvér alebo škodlivý softvér. Tieto súbory umožňujú identifikovať softvér používaný používateľom a prispôsobiť webovú stránku individuálne pre každého používateľa. Súbory cookie zvyčajne obsahujú názov domény, z ktorej pochádzajú, čas ich uloženia na Zariadenie a priradenú hodnotu.
  2. Správca používa dva typy súborov cookie:
   1. Súbory cookie relácie: sú uložené v zariadení používateľa a zostávajú v nich až do konca relácie prehliadača. Uložené informácie sa potom natrvalo odstránia z pamäte zariadenia. Mechanizmus súborov cookie relácie neumožňuje zhromažďovať žiadne osobné údaje ani žiadne dôverné informácie z používateľského zariadenia.
   2. Trvalé súbory cookie: sú uložené v zariadení používateľa a zostávajú v nich až do odstránenia. Ukončenie relácie prehliadača alebo deaktivácia zariadenia ich neodstráni zo zariadenia používateľa. Mechanizmus trvalých súborov cookie neumožňuje zhromažďovať žiadne osobné údaje alebo dôverné informácie zo zariadenia používateľa.
  3. Používateľ má možnosť obmedziť alebo zakázať prístup súborov cookie k svojmu zariadeniu. Ak použijete túto možnosť, budete môcť Službu používať, okrem funkcií, ktoré svojou povahou vyžadujú súbory cookie.
 3. Účely, na ktoré sa používajú súbory cookie

  Správca používa vlastné súbory cookie na nasledujúce účely:

  1. Konfigurácia služby
   1. upraviť obsah Webovej stránky podľa preferencií Používateľa a optimalizovať používanie stránok Webovej stránky;
   2. rozpoznanie zariadenia Používateľa služby a jeho polohy a podľa toho zobrazenie webovej stránky prispôsobené jeho individuálnym potrebám;
   3. zapamätať si nastavenia vybrané Používateľom a prispôsobiť Užívateľské rozhranie, napr. v rozsahu zvoleného jazyka alebo regiónu, z ktorého Používateľ pochádza;
   4. zapamätať si históriu navštívených stránok na webe, aby ste mohli odporučiť obsah;
   5. veľkosť písma, vzhľad webovej stránky atď.
  2. Poverenie používateľa službou a zabezpečenie relácie používateľa v službe
   1. údržba relácie Užívateľa Služby (po prihlásení), vďaka ktorej Užívateľ nemusí znovu zadávať prihlasovacie meno a heslo na každej podstránke Služby;
   2. správna konfigurácia vybraných funkcií Služby, umožňujúca najmä overenie autenticity relácie prehliadača;
   3. optimalizácia a zvýšenie efektívnosti služieb poskytovaných Správcom.
  3. Implementácia procesov potrebných na úplnú funkčnosť webových stránok
   1. upraviť obsah Webovej stránky podľa preferencií Používateľa a optimalizovať používanie stránok Webovej stránky. Tieto súbory vám predovšetkým umožňujú rozpoznať základné parametre používateľského zariadenia a správne zobraziť webovú stránku prispôsobenú jeho individuálnym potrebám;
   2. riadna služba pridruženého programu, umožňujúca najmä overenie zdrojov presmerovania Používateľov na webové stránky Služby.
  4. Zapamätanie si polohy používateľa
   1. správna konfigurácia vybraných funkcií Služby, umožňujúca najmä úpravu informácií poskytovaných Užívateľovi s prihliadnutím na jeho polohu.
  5. Analýza publika, štúdie a audity
   1. vytvárať anonymné štatistiky, ktoré pomáhajú pochopiť, ako používatelia služieb používajú stránky služieb na zlepšenie svojej štruktúry a obsahu.
  6. Poskytovanie reklamných služieb
   1. upravovať inzeráty služieb a produktov tretích strán prezentované na webových stránkach;
  7. Zaistenie bezpečnosti a spoľahlivosti služieb
 4. Správca služby používa externé cookies na nasledujúce účely:
  1. Prezentujte multimediálny obsah na webovej stránke Služby, ktorý je stiahnutý z externej webovej stránky:
   1. www.vimeo.com [administrátorské súbory cookie: Vimeo, LLC. so sídlom v USA]
   2. www.youtube.com [súbory cookie správcu: Google Inc so sídlom v USA]
   3. www.wrzuta.pl [súbory cookie správcu: Free4Fresh Sp. z o.o. so sídlom vo Varšave]
  2. Zber všeobecných a anonymných statických údajov pomocou analytických nástrojov:
   1. IAI-Shop.com [súbory cookie správcu: IAI S.A. so sídlom v Štetíne]
   2. Google Analytics [súbory cookie správcu: Google Inc so sídlom v USA]
   3. Gemius Traffic [súbory cookie správcu: Gemius S.A. so sídlom vo Warszawie]
   4. Stat24 [súbory cookie správcu: Redefine Sp. z o.o. s ústredím vo Warszawie]
  3. Prezentujte reklamy prispôsobené preferenciám používateľa pomocou nástroja internetovej reklamy:
   1. Google AdSense [súbory cookie správcu: Google Inc so sídlom v USA]
   2. Reklamná spoločnosť [súbory cookie správcu: Internetowy Dom Mediowy net S.A so sídlom vo Varšave]
   3. Reklamná spoločnosť AdTaily [súbory cookie správcu: AdTaily Sp. z o.o so sídlom v Krakove]
  4. Prihlásenie do služby pomocou účtu v inej službe:
   1. Facebook Connect [súbory cookie správcu: Facebook Inc s ústredím v USA alebo Facebook Ireland s ústredím v Írsku]
   2. Google [súbory cookie správcu: Google Inc so sídlom v USA]
   3. LinkedIn [súbory cookie správcu: LinkedIn Ireland Limited so sídlom v Írsku]
   4. Paypal [súbory cookie správcu: PayPal (Europe) S.à r.l. & amp; Cie, S.C.A so sídlom v Luxemburgu lub PayPal Inc. so sídlom v USA]
  5. Používanie interaktívnych funkcií na popularizáciu stránky prostredníctvom stránok sociálnych sietí:
   1. twitter.com [súbory cookie správcu: Twitter Inc. so sídlom v USA]
   2. plus.google.com [súbory cookie správcu: Google Inc so sídlom v USA]
   3. Facebook.com [správcovské súbory cookie: Facebook Inc zo siedmej USA USA Facebook Írsko so sídlom v Írsku]
   4. nk.pl [súbory cookie správcu: Nasza Klasa Sp. z o.o. s ústredím vo Vroclave]
   5. LinkedIn.com [súbory cookie správcu: LinkedIn Ireland Limited s ústredím v Írsku]
   6. chce.to [súbory cookie správcu: chce.to sp. z o.o. so sídlom v Gdansku]
   7. Pinterest [súbory cookie správcu: Pinterest, Inc. so sídlom v USA]
  6. Prezentujte stanoviská na webovej stránke Služby, ktoré sú stiahnuté z externej webovej stránky:
   1. opineo.pl [súbory cookie správcu: Opineo Sp. z o.o. s ústredím vo Vroclave]
   2. ceneo.pl [súbory cookie správcu: Grupa Allegro sp. z o.o. so sídlom v Poznani]
  7. Používajte funkcie na uľahčenie komunikácie prostredníctvom webových stránok, ktoré sa sťahujú z externých webových stránok:
   1. skype.com [súbory cookie správcu: Microsoft Corporation s ústredím v USA]
 5. Možnosť určiť podmienky ukladania alebo podmienky prístupu pre súbory cookie
  1. Svoje nastavenia pre Cookies môžete nezávisle a kedykoľvek zmeniť nastavením podmienok pre ukladanie a prístup k vášmu zariadeniu pomocou Cookies. Nastavenia uvedené v predchádzajúcej vete môžete zmeniť pomocou nastavení webového prehľadávača alebo konfiguráciou služby. Tieto nastavenia môžu byť zmenené najmä tak, aby blokovali automatické narábanie s cookies v nastaveniach internetového prehliadača alebo informovali o každom uložení cookies na zariadenie používateľa. Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch nakladania s cookies sú dostupné v nastaveniach softvéru (webový prehliadač).
  2. Užívateľ môže cookies kedykoľvek vymazať konfiguráciou funkcií zvoleného webového prehliadača.
  3. Obmedzenie používania súborov cookie môže mať vplyv na niektoré funkcie dostupné na webových stránkach.
This page uses cookie files to provide its services in accordance to Cookies Usage Policy. You can determine conditions of storing or access to cookie files in your web browser.
Close
pixel